Yangın İhbar ve Algılama Sistemleri

2022-01-04
Yangın İhbar ve Algılama Sistemleri

Yangın İhbar ve Algılama Sistemi Nedir ?

Yapılarda oluşabilecek yangın riskine karşı tesis edilen yangın anında yapı içerisindeki canlıları uyarma ve yangın söndürme cihazlarını aktif hale getirmeye yarayan sisteme yangın ihbar ve algılama sistemi denir.

Neden İhtiyaç Duyulur ?

Yangın ihbar ve algılama sistemi, yapıların tehlike sınıfları ve kullanım amaçlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. İşletmenizde çıkabilecek küçük bir kıvılcım dahi işletmenizin kullanım amacına ve işlevselliğine göre çok büyük tehlikelere yol açabilmektedir. Bu tarz tehlikeli durumlar yaşamamak için yangın algılama sitemi tesis edilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu duruma bağlı olarak Binaların ‘Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ de yangın algılama sistemlerinin kurulmasını yapının türlerine göre zorunlu tutmuştur.

Çeşitleri Nelerdir ?

Yangın ihbar ve algılama sistemleri iki başlığa ayrılmaktadır

  • Konvansiyonel yangın algılama sistemleri
  • Akıllı adresli yangın algılama sistemleri

Yangın ihbar ve algılama sistemi tesis edilirken ilgili yönetmelik gözetilerek yapının ihtiyaçları belirlenir. Yapı yetkilileri ile yapılan görüşmelere istinaden yönetmelikte zorunlu tutulmamış fakat sorumlu mühendis ya da yapı yetkilisinin isteğine bağlı olarak yangın ihbar ve algılama sisteminin dizaynı özelleştirilebilmektedir.

Biz Ne Yapabiliriz ?

Yangın ihbar ve algılama sistemi konusunda Beta Elektrik ve Mühendislik olarak uzman mühendis ve teknik personel kadromuz ile isteğinize bağlı olarak ilgili yönetmelik ve standartlara uygun konvansiyonel ve akıllı adresli sistemlerin projelendirilmesi ve uygulaması konusun da sizlere çözümler sunmaktayız.