Periyodik Kontrol Hizmetleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği periyodik olarak yapılması gerekli olan elektriksel kontrolleri yapmaktayız.

Periyodik Kontrol Hizmetleri

Elektriksel Test ve Periyodik Kontrollerimiz

Elektrik iç tesisat kontrollerinin yapılması özellikle endüstriyel tesisler başta olmak üzere elektriğin olduğu her yerde büyük önem taşımaktadır. Elektrik iç tesisatı kontrollerini yaptırarak tesisatımızın durumu hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Elektrik ile ilgili hata ve risk durumları çoğu zaman gözle görülemeyecek düzeyde olabilmektedir. Bizler Beta Elektrik olarak sizin göremediğinizi görerek zamanında önlem almanıza yardımcı olur ve riski birlikte minimize edebiliriz.

Topraklama herhangi bir elektrik devresinde oluşabilecek hata (kısa devre) akımlarının toprağa iletilmesini sağlayan sistemdir. Topraklama tesisatlarının kontrol edilmesiyle kısa devre anında bizlerin ve işletmemizde bulunan herhangi bir ekipmanın zarar görmemesi için önlem alabiliriz.

Not: Topraklama tesisatı periyodik kontrolü Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği başta olmak üzere birçok yönetmelik ve standart tarafından yapılması zorunlu tutulmuştur.

Beta Elektrik olarak ilgili eğitim ve yetki belgelerine sahip tecrübeli mühendis kadromuz ile kontrollerinizi eksiksiz bir şekilde gerçekleştirerek ilgili standart ve yönetmeliklere uygun raporlama yapmaktayız.

Elektrik ve topraklama tesisatınız ile bir bütün olarak çalışma sağlayan kaçak akım röleleri insan hayatını ve işletmenizde bulunan elektrik tesisatına bağlı makine ve cihazları koruma görevi görmektedir. Bununla birlikte kaçak akım rölesinin kullanımı tesisatınızda oluşabilecek küçük hata akımlarından kaynaklanabilecek yangın riskinin de önüne geçmektedir. Bu sebeple kaçak akım rölelerinin fonksiyon testleri yapılmaktadır.

Not: Kaçak akım rölesi fonksiyon testleri ilgili yönetmelik ve standartlarca zorunlu tutulmuştur.

Bizler Beta Elektrik olarak profesyonel ekip ve donanımımızla sizlerin kaçak akım rölelerinizin testlerini gerçekleştirerek açma akım ve zamanlarının uygun olup olmadığını denetleyip raporlayarak hizmet sunmaktayız.

Yıldırım, bulut ile yer arasında meydana gelen elektriksel boşalmaya verilen isimdir. Hava koşullarına bağlı olarak yıldırım düşmesi olayı dünyanın her yerinde meydana gelebilmektedir. Yıldırımdan korunmak için yapılan tesisata dış yıldırımlık tesisatı denir. Bu tesisatın periyodik olarak kontrol edilmesi ve uygunluğunun raporlanması gerekmektedir.

Beta elektrik olarak dış yıldırımlık tesisatınızı uzman mühendislerimiz ile denetleyerek ilgili standart ve yönetmeliklere uygun raporlama hizmeti vermekteyiz.

Elektrik panoları hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilmektedir. Elektrik iç tesisatı kapsamı içerisinde yer alan elektrik panolarının görsel ve fonksiyonel olarak iki başlık altında kontrolü mevcuttur. Görsel kontrol esnasında pano ve bulunduğu alan ile ilgili değerlendirme yapılırken fonksiyonel kontrol esnasında ise pano içerisinde bulunan şalt malzemelerin işlevinin yerine getirilip getirilmemesi, panoda ısınma olup olmadığının termografik muayene ile denetlenmesi gibi fonksiyon kontrolleri yapılmaktadır.

Bu kontroller bizlerin ve çalışanların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Beta Elektrik olarak elektrik iç tesisatı kontrolleri kapsamında işletmenizde bulunan bütün tali ve ana dağıtım panoları pano görsel-fonksiyonel kontrollerine tabi tutularak raporlandırılır.

Yalıtım direnci ya da izolasyon direnci olarak adlandırılır. Yalıtım direnci testlerini yaptırarak henüz hata akımı oluşmadan yalıtım hatası bulunan kablo ya da tesisatınızdaki bölümler tespit edilerek önlem almak mümkündür.

Not: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10-a’da yalıtım direncinin ölçülüp denetlenmesi zorunlu kılınmıştır.

Yalıtım direnci ölçüm ve denetlemesinin ardından alanında uzman mühendislerimiz tarafından ilgili yönetmelik ve standartlara uygun periyodik kontrol raporu hazırlanmaktadır.

Toprak süreklilik testleri işletmenizde bulunan topraklamalar (makine ve teçhizat gövdeleri) ile eş potansiyel kuşaklama için kullanılan topraklama baraları ve ana topraklama iletkenleri arasındaki bağlantının yeterli olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Kısaca topraklama tesisatınızda iyileştirmeniz gereken kısımların tespit edilmesi olarak da açıklayabiliriz.

Alanında uzman ardından alanında uzman mühendislerimiz tarafından ilgili yönetmelik ve standartlara uygun toprak süreklilik testleri yapılarak periyodik kontrol raporu hazırlanmaktadır.

Not: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10-c-2)’de ‘Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi: Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğini bir deneyle ölçmek ve denetlemek zorunludur. Bu deneyin, en az 0,2 A’ lik akım verecek ve boşta çalışma gerilimi 4 V ile 24 V arasındaki d.a. veya a.a. olan bir besleme kaynağı ile yapılması tavsiye edilir Tavsiye edilen en büyük direnç değeri, koruma iletkenleri için <1 Ω, potansiyel dengeleme iletkenleri için <0,1 Ω’ dur.’ toprak süreklilik testlerinin yaptırılması zorunlu tutulmuş olup bu şekilde tarif edilmiştir.

Güç kullanan veya ileten tüm ekipmanlar ısınırlar ve kızılötesi enerji (ısı) yayarlar. Uzaktan ölçüm cihazları olan termal kameralar nesnelerin yaymış oldukları bu görünmez kızılötesi enerjiyi (ısıyı) algılayarak elektronik sinyale dönüştürdükten sonra, kamera ekranında termal görüntü şeklinde gösterirler. Tesislerinizde bulunan elektrik panoları, elektrik motorları, elektrik tesisatı kabloları gibi enerji akışı ve tüketimi için görev yapan bütün ekipmanlar ısı yaymaktadır. Yayılan bu ısı hata bulunan devrelerde, aşırı akım çeken devrelerde, bağlantı noktalarında gevşeklik olan elektriksel devrelerde artmaktadır. Artan ısının ortaya çıkarabileceği yangın vb. tehlikelerden korunabilmek için termal kamera ile kontrollerin periyodik olarak yaptırılması ve raporlanması gerekmektedir.

Elektrik iç tesisatı ve panolarının periyodik kontrolleri esnasında uygunluk verilebilmesi için termal kamera ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Kontrollerinizi yaptırırken bu hususlara dikkat etmek işletmeniz ve çalışanlarınız için daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak güvenle çalışmanıza olanak sağlayacaktır.

İstatistiklere göre ülkemizde çıkan yangınların her yıl ortalama %25’i elektrik kaynaklı, %5’i ise elektrikli ev aletleri kaynaklı yangınlar. Bu yangınlarda telafi edilemeyen can ve mal kayıpları oluyor. Sevdiklerimizi, evimizi ve iş yerlerimizi yangınlardan koruyabilmek için elektrik tesisatımızın ve elektrikli aletlerimizin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

PAT (Portable Appliance Test – Taşınabilir Cihaz Testi) sayesinde uzatma kablosu, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, elektrikli el aletleri, fırınlar, çamaşır ve bulaşık makineleri vb. fişini prize takarak çalıştırdığınız, kullanım ve taşıma sırasında hasar görebilecek taşınabilir cihazların elektriksel güvenlik testlerini yaptırabilirsiniz. Arızalarını erken dönemde belirleyerek bu cihazlardan oluşabilecek elektrik çarpılmaları ve yangınların önüne geçebilir, sevdiklerinizi güvende tutabilirsiniz.

Taşınabilir elektriksel cihazlarınızı uluslararası normlara uygun güvenli bir şekilde test ederek test sonuçlarını sizlere sunmaktayız.

Aküler ve bulunduğu alanlar yangın riski yüksek ve çalışanların gerekli önlemler alınmadan çalıştığı taktirde iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruz kalabileceği ortamlardır.

Risk almayıp önlem almak için düzenli olarak akümülatörler, ups, akü odaları gibi kesintisiz enerji sağlayan ekipmanlarınız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Not: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” akümülatörlerin periyodik olarak kontrol edilmesini zorunlu kılmıştır.

Jeneratörler hayatımızda önemli bir yere sahiptir. İşletmemizin enerji kesintilerine karşın bulundurduğu elektrik üreteçleri olarak jeneratörler kimi zaman hayati öneme sahip olabilmektedir. Enerji kesintisi yaşandığı zaman enerji ihtiyacınızın sorunsuz olarak karşılanması ve ihtiyacınız karşılanırken herhangi bir iş kazası ya da işletmenize zarar verebilecek durumların oluşmaması için Jeneratörlerin periyodik olarak kontrollerinin uzman mühendisler tarafından yapılması gerekmektedir.

Enerji analizinde yapılan ölçümler ile şebekenin istenilen stabilitede olup olmadığı, şebekeye bağlı sorun olabilecek kısımlardaki cihazların enerji tüketimleri kayıt altına alır ve kayıtlı verilere göre çözüm sunmaya yarar.
Katodik koruma toprak ya da su altına tesis edilen metalik tank ve tesisatların (LPG tankları, Doğalgaz tankları, Metalik tesisatlar gibi) zamanla toprak tarafından korozyana uğrayıp tehlike oluşmaması için yapılan bir koruma sistemidir. Bu sistemin uygun şekilde koruma yapıp yapmadığı yalnızca periyodik olarak kontrol edilerek tespit edilebilmektedir. Alanında uzman mühendis ve donanımlarımız sayesinde katodik koruma tesisatınızın periyodik kontrollerini gerçekleştirerek standartlara uygun raporlama hizmeti sunmaktayız.