Topraklama Tesisatı Kontrolleri

2023-11-22
Topraklama Tesisatı Kontrolleri

Topraklama tesisatı nedir ve neden yapılır?

Topraklama elektrik enerjisinin kullanıldığı her alanda vardır. Var olmasının en önemli sebebi ise hayati önem taşımasıdır. Topraklama herhangi bir elektrik devresinde oluşabilecek hata akımlarının toprağa iletilmesini sağlayan sistemdir.

Not: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği başta olmak üzere birçok yönetmelik ve standart tarafından yapılması zorunlu tutulmuştur.

Topraklama ölçüm ve kontrollerinde önemli noktalar

  • Eş potansiyel kuşaklama
  • Topraklama iletken kesiti
  • Devre kesici veya sigorta anma ve ani açma akım değerleri
  • Topraklama sistem tipi (TN, TN-S, TN-C, TN-CS, TT, IT)
  • Ölçüm alınan noktanın bulunduğu ortam (kuru, ıslak, nemli gibi)
  • Ölçüm cihazının yeterliliği ve kalibrasyonu
  • Sistem tipine uygun şekilde sınır değer hesaplanması
  • Artık Akım Anahtarı (Kaçak akım rölesi)
  • Ölçülen noktanın dolaylı dokunma mı doğrudan dokunma mı olduğunun ayrımı

Yukarıda yazılı hususlar topraklama tesisatlarının periyodik kontrollerinde en çok dikkat edilmesi ve kayda alınması gereken noktalardır.

Profesyonel ölçüm cihazları ve yetki belgeli uzman mühendis kadrosu ile Beta Elektrik olarak Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrollerinizi ilgili standart ve yönetmeliklere uygun bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.